5/5 (5)

Въпросът какво влияние оказват социалните сигнали върху SEO е обширна и актуална тема, която не се разглежда от днес. Информацията за влиянието на социалните сигнали, предоставена от бизнеса, SEO общността и други авторитетни източници е твърде противоречива …

Какво точно се има предвид под социални сигнали?

Социални сигнали е термин, който се отъждествява с всяка дейност, свързана с публикуване, разпространение или популяризиране на съдържание от потребителите в социалните мрежи. Харесванията във Facebook, плюсовете в Google, споделянията, ретуитовете – всичко това са социални сигнали.

Преди време се считаше, че тези сигнали оказваха положително влияние за бизнеса при SEO класирането и укрепването на позицията на сайта. Придобиването на повече харесвания или плюсове в сравнение с Вашите конкуренти Ви носеше по-добро класиране. Или поне всички си мислехме така. Нещо повече – преди няколко години от Google дори обявиха, че връзките в социалните мрежи са важни SEO сигнали. След стартирането и на Google+ съвсем логчно изглеждаше, че социалните медии ще оказват все по-голямо влияние върху алгоритъма на Google.

socialni-signali

Днес вече виждаме, че истината е малко по-различна.

В настоящия момент социалните сигнали очевидно не са включени пряко в алгоритъма на Google. Въпреки това можем да търсим определена зависимост между присъствието в социалните мрежи и класирането в търсачката. Но тази връзка определено не е правопропорционална, тоест повечето последователи или „лайкове“ не означават автоматично и по-добро класиране.

Акцентът е върху съдържанието!

Когато съдържанието е интересно и полезно, то ще се споделя по-често и в крайна сметка ще създава повече трафик за Вашия сайт, който от своя страна ще подобри и позиционирането си в Google. Това означава, че индиректно, социалните акции подпомагат SEO, но акцентът е около съдържанието, а не просто в социално присъствие.

Помислете и за бранда!

Социалните сигнали не оказват директно влияние на SEO класирането, но със сигурност все още играят основна роля в утвърждаването на марката на компанията. Активното ангажиране на потребителите увеличава популярността на марката. А това води след себе си до допълнителни ползи: мигновено разпространение на всички новости около Вашата компания, възможност за насочване на трафика към точно определено съдържание, подобряване на видимостта на Вашия сайт или бизнес …

Да се върнем на основния въпрос. Има ли смисъл да съсредоточавате усилия в изграждане на солидно присъствие в социалните мрежи? Нашият отговор е категорично ДА!

Дори и в момента социалните сигнали да не са включени пряко като основен фактор в алгоритмите на Google, то няма гаранция, че след определен период от време те вече няма да се превърнат във важен елемент за определяне на Вашето класиране в търсачките. Ако обърнете внимание на социалните сигнали сега, в този евентуален бъдещ момент ще сте няколко крачки пред Вашите конкуренти. Усилието си струва, защото дотогава социалните сигнали със сигурност ще окажат положителен ефект върху трафика на Вашия сайт и ще популяризират Вашия бранд.

И най-важното.

Социалните медии си остават безценен маркетингов инструмент за създаване на представа, доверие и лоялност към вашата марка. Просто трябва да знаете как да го използвате …

Вашият коментар