5/5 (6)

В началото клиентът не беше доволен от броя поръчките …

Собственик на фирма, предоставяща услуги „кърти чисти извозва” се обърна към нас със запитване за SEO.

Клиентът имаше съвсем просто изискване – да се увеличи броят на потенциалните клиенти чрез увеличаване на броя на хората, които се свързват с неговата фирма посредством фирмения сайт. За целта беше необходимо да подобрим онлайн представянето на този сайт.

Предложихме оферта за SEO в размер на 400 лева на месец при първоначален срок на работа 6 месеца.

 

Как се представяше сайтът преди да започнем?

Сайтът генерираше грешки в кода, които трябваше да бъдат незабавно коригирани. Необходима беше и корекция на структурата на сайта, както и на мета данните.

На графика 1 е представено разпределението на броя на ключовите думи (фрази) и позициите, на които се появяваше сайтът в началото, при търсене в Google:

– на 1 позиция сайтът се позиционираше по 1 ключова дума;

– на 2-3 позиция – 1 брой;

– на 4-5 позиция – 2 броя;

– на 6-10 позиция – 4 броя;

– на 11-19 позиция – 12 броя;

kurti-frazi-nachalo

 

Какво променихме за шест месеца?

  1. Корекции и изчистване на грешки:

Структурата на сайта се нуждаеше от промяна. Регистрирахме грешки в програмния код, както и наличие на много грешки от тип 404. Всичко беше почистено, конфигурирано и изпълнено според общоприетите разписания.

  1. OnSite оптимизация:

Направихме пълна OnSite оптимизация – въвеждане и редактиране на съществуващите мета данни, дооформяне и редакция на съществуващите текстове, добавяне на нови услуги, които заслужаваха отделно внимание. Инсталирахме SEO модул, който беше напълно конфигуриран, интегрирахме сайта с Google Webmasters, дори обучихме собственика как да работи с модула за оптимизация.

  1. Резултатите в онлайн представянето:

Разпределението на броя фрази в Google след изтичане на договорения 6-месечен период придоби следния вид (графика 2):

kurti-frazi-krai

Както се вижда от графиката:

– на 1 позиция сайтът се позиционира по 5 ключови думи и фрази;

– на 2-3 позиция – 9 броя;

– на 4-5 позиция – 12 броя;

– на 6-10 позиция – 9 броя;

– на 11-19 позиция – 19 броя;

– на 20-50 позиция – 22 броя.

 

Постигнахме ли целта?

За целия първоначален 6-месечен период на оптимизацията разходът на клиента за SEO възлезе на 2400 лева или 6 месеца по 400 лева на месец.

Според данни на клиента за разглеждания 6-месечен период поръчките и запитванията от клиенти са се увеличили с до 5,7 пъти средно на месец.

Услугите в нишата са много разнообразни. Някои са по-скъпи, други – по-евтини. Определени услуги се поръчват по няколко пъти в месеца, а други – веднъж в годината.

Но ако допуснем, че преди SEO, фирменият сайт е получавал по 30 поръчки на месец, при 50 лева средна цена на поръчка (съгласно ценоразписа в сайта), то това означава, че сайтът е генерирал по 1500 лева обичаен приход на месец или общо 9000 лева за 6 месеца.

За периода на оптимизацията сайтът вече получава по 171 поръчки средно на месец (5,7 пъти увеличение), респективно осредненият приход след SEO за един месец се променя на 8550 лева или 51300 лева за шестмесечния период.

Нека обобщим данните в таблица:

kurti-tablica-polzi

След като приспандем разхода за SEO през разглеждания период от 6 месеца и намалим сумата с обичайния приход, се получава и нетната полза за клиента. Изразена количествено, тя е 39900 лева за половин година или 6650 лева на месец.

400-те лева на месец, които в продължение на половин година инвестираше нашият клиент за SEO, му донесоха средно по 6650 лева на месец!

 

В заключение …

Добре разработената SEO стратегия и отличното ѝ изпълнение ни позволиха да изпълним целите, които клиентът ни постави, а именно да увеличим броя на запитванията и поръчките. Съвсем логично, увеличеният брой на поръчките осигури и повишение на печалбата, което даде възможност на нашия клиент да я реинвестира и да развие своя бизнес.

Горди сме не само с постигнатите резултати, но и с факта, че помогнахме на един бизнес да бъде разширен и по този начин да бъдат открити нови работни места!

Виж обобщение тук.

Вашият коментар