4.96/5 (49)

onpage seo

Вътрешната оптимизация на сайта включва елементи, които касаят както търсачките, така и хората. Това означава, че може да се раздели на два големи дяла – оказващи влияние върху представянето на сайта в Google и отделно – влияещи върху потребителското поведение.

Повече за поведението на хората и важните фактори за това може да прочетете тук: Какво е user experience (потребителско поведение)? Съответно тези елементи касаят пряко визията на самия сайт или магазин. Идеята е да направят по-ефективно представянето на информацията, което да доведе до повече посещения, поръчки и постигане на повече от заложените цели.

Сега ще отделим повече време и внимание на частта, която се нарича вътрешна (on page) оптимизация на сайта. Това са елементите, които се отнасят до структурата, програмния код на сайта, и които са важни за Google и останалите търсачки. Съответно в 98% от случайте те не оказват влияние върху дизайна на сайта, т.е. всичко става „зад това, което виждат потребителите“.

За да се направи качествена оптимизация е необходимо първо да се направи seo одит на самия сайт. Благодарение на него се откриват грешки и проблемни места, които съответно трябва да се коригират. Освен това се вижда и какви важни структурни елементи отсъстват и задължително трябва да бъдат добавени. В много от случайте се постигат отлични резултати само след този елемент от оптимизацията на сайт.

Към on page seo спадат тези точки и проверки по сайта:

 • meta данни – заглавия и описания;
 • проверка на изображенията за компресия и, title и alt атрибути;
 • url структура и оценка на ефективността за гугъл;
 • наличие на сертификат и правилно конфигуриране;
 • бързина на сайта и методи за подобряването на скоростта за зареждане;
 • удобство за мобилни устройства и оценка;
 • наличие на rich snippets;
 • проверка за файл txt;
 • проверка за xml;
 • инсталиране на Google Analytics и Google Search Console;
 • проверка за грешки;
 • валидиране на css и html структурата;
 • анализ и списък на страници със статус 4xx и 5xx;
 • наличие на 404 страница и оценка;
 • проверка за редиректи – 301, 302, 307, 308
 • статус за www и non www;
 • наличие на canonical таг;
 • счупени вътрешни линкове;
 • счупени изходящи линкове;
 • Open Graph проверка и конфигуриране;
 • и други важни елементи.

Услугата обикновено се предлага като част от цялостната стратегия при seo оптимизация и се прилага в началото при стартиране на проекта.

Друг вариант за поръчка е да се направи само пълен seo одит на сайта с последваща корекция за нужните промени по on page оптимизацията. По този начин разбирате какви проблеми има цялостно сайта и получавате корекция само за тези, които са свързани със структурата на кода на сайта.

И третият последен вариант е услуга, която включва само seo анализ на кода на сайта, като списъкът с промени може да се приложат от нас или от вас. Естествено това е най-бюджетният вариант от всички.

Времето за изработка и прилагане на корекциите е различно и зависи от големината на сайта и количеството корекции за прилагане. Обикновено всичко това трае от няколко седмици до няколко месеца. В повечето случай може да бъде направено в рамките на месец.