4.87/5 (52)

seo-audit

С пълен одит на сайта, проведен чрез комплексен анализ, ще определим съвсем точно моментното състояние на сайта Ви и ще набележим мерки за повишаване на ефективността на ресурса Ви от гледна точка на SEO оптимизация и полезен трафик. След като проведем уеб одитирането на сайта ще Ви запознаем със силните и слабите му страни и ще препоръчаме адекватни корекции относно популяризацията и SEO оптимизацията му.

Комплексният одит на сайт включва :

  • Анализ на техническата ефективност

С технически анализ на сайта ще набележим основните грешки в работата на сайта, които пречат на ефективността на SEO оптимизацията .Това могат да са:

– изправността на работата на модулите на сайта;

– скоростта на зареждане;

– счупени връзки;

– проблеми със сигурността;

  • Анализ на юзабилити факторите

Юзабилити (usability) буквално означава възможността на сайта да се използва по предназначението си. Има се предвид потребителската гледна точка. Тук ще набележим елементите от сайта, които буквално дразнят или отвличат вниманието на посетителите от основната Ви идея за предназначение на ресурса (примерно продажба на стоки). Нормално е да загубите завинаги потенциален клиент, ако е напуснал сайта след две минутно безуспешно търсене на контактна информация.

  • Анализ на посещаемостта на сайта

Уточняване на аудиторията на сайта. Важно е да се проанализира по какви търсения посетителите попадат на сайта Ви (чрез кои търсачки), какво правят в сайта, намират ли каквото са очаквали и т.н.

  • Анализ на конкуренцията

Оценка на конкурентите (от гледна точка на SEO оптимизация става дума за тези на първа страница) и провежданата от тях стратегия. Кои са ключовите им думи, наситеността им в съдържанието, получаването на трафик по търсения с тези думи. Тук проблемите се крият в това с какъв опит в SEO оптимизацията и рекламния маркетинг е анализаторът, а ние определено имаме опит и можем да Ви бъдем изключително полезни при събирането на маркетингова информация.

  • SEO оптимизационен анализ на сайта

Тук ще уточним в каква степен SEO оптимизацията на сайта отговаря на критериите на търсещите системи. В тази връзка се изследват:

– ключовите думи;

Правилно ли са подбрани съобразно тематиката на сайта Ви от практическа гледна точка (на конкурентност). Наситеността и правилното им разполагане в текста.

– анализ на класиранията на сайта в търсачките;

Каква е видимостта на сайта и пряката връзка между видимост и използване на достатъчен на брой ключови фрази за дейността.

– анализ на количеството;

Качеството и влиянието за SEO оптимизация на линковете към сайта и сравнението им с ресурсите на конкуренцията.

– авторитет на сайта.

Тук основно се засяга какъв е авторитетът на сайта и страниците в него според Google.

След като благодарение на извършеният одит получим пълна картина за състоянието на уеб сайта, ще можем да изградим цялостна стратегия за популяризацията му и провеждане на адекватна за нуждите Ви SEO оптимизация.

С риск да прозвучи самонадеяно, но след одита на Вашия сайт нашият екип ще Ви помогне да стигнете напред и нагоре близо до потребителя. Ще изясним къде спрямо търсачката на Google се намира сайтът Ви.

Всеки сайт е написан на определен език Java, HTML и спазва определена структура, но тъй като в повечето случаи се правят от непрофесионаслисти или с готови темплейти, не винаги структурата е подходяща, а кодовете добре написани, което е една от причините за нефункционалността на даден сайт, затова се налага анализ на кодовете и url структурата на сайта и тяхната оптимизация.

Често пъти се е случвало ефикасен сайт да не бъде ефективен. Потребителя се губи сред ефекти, а менютата са неясни и труднодостъпни. Това не само усложнява услугата, но и затормозява потребителя. Резултатът от сблъсъка с такъв сайт най-често е един- търсене на друг по-семпъл, но много по-подреден и достъпен. Затова при одит подробно се разглеждат менютата и навигацията на даден сайт.

Макар и красиво направен даден сайт, един неграмотно написан текст пълен с стилистични и правописни грешки може да отблъсне даден потребител. Анализът на текстовото съдържание е също от съществено значение при одит с цел да се подобри текста, да се усъвършенстват описанията и оптимизират ключовите думи, чрез които търсачката на Google открива сайта.

* Цената за пълен или частичен одит зависи изключително от големината и конкретните особености на сайта Ви. Моля, изпратете запитване и ще получите информация за цена и срок за изпълнение.