5/5 (5)

С развитието на информационните технологии и Интернет се увеличи в значителна степен броят на каналите за реклама, както и тяхното разнообразие.

Ако отворите един учебник по маркетинг, вероятно бихте могли да се запознаете с всички видове рекламни канали. Ще научите основните им характеристики и в кои случаи се използват. Ще разберете за техните предимства и недостатъци, както и какви възможности и рискове крият.

Ако отворите друг учебник по маркетниг, то вероятно ще видите същите средства за рекламно въздействие, със същите характеристики, но сигурно структурирани и степенувани по друг начин.

Защо това е така? Авторите на двата учебника очевидно виждат различни възможности, които им предоставят едни и същи средства за реклама. И това, в крайна сметка, е напълно естествено, тъй като, ако всички рекламодатели предпочитаха един и същ рекламен канал, то какво би се случило с останалите средства за реклама? Може би нямаше да съществуват … Те, обаче, не само съществуват, но и с всеки изминал ден стават все по-многобройни и по-разнообразни.

visoka vuzvrushtaemost

Какво принуждава рекламодателите да търсят нови и нови средства, чрез които да достигнат до своите клиенти? Отговорът е съвсем логичен, а именно – по-висока възвръщаемост на инвестицията, която правят за реклама! В случай че се съсредоточат само върху един рекламен канал, то рискуват да пропилеят вложените пари, колкото и добър да е този канал. Ето защо рекламодателите диверсифицират своя бюджет за реклама, разпределяйки го в различни рекламни средства.

И тук възниква най-интересният въпрос. Къде да вложим рекламния си бюджет?

Без да подценяваме интелигентността на стигналите до този ред на настоящата статия, сме длъжни да разясним какво представлява възвръщаемостта на инвестициите. Това е финансов показател, който оценява степента на възвръщаемост на конкретна инвестиция – в нашия случай инвестицията е в реклама. Стойностно се получава като отношение между печалбата, която ще генерира инвестицията, и размера на самата инвестиция. Казано по-просто – рекламодателите избират тези средства за реклама, за които са пресметнали, че ще допринесат най – много за генериране на най – висока печалба.

Горното изглежда съвсем логично и елементарно, но само ако го четете в учебник по маркетинг или финанси, седнали удобно вкъщи. На практика, обаче, от въпросния избор ще зависи и успехът на цялата рекламна кампания, а грешките биха стрували скъпо.

Рекламодателят не е изправен единствено пред проблема кои средства за реклама са с най-висока възвръщаемост по принцип, а пред това кои са с най-висока възвръщаемост за неговата компания или още по-точно кои са с най-висока възвръщаемост за конкретния случай или конкретната рекламна кампания.

Ако търсите формула, която да изчисли къде е най-добре да рекламирате, то може спокойно да прекратите търсенето – няма да намерите такава! А няма да намерите, защото факторите, които трябва да бъдат отразени в тази формула са толкова много, че едва ли могат всички да бъдат надеждно остойностени.

Има рекламни канали, обаче, които за разлика от останалите, почти винаги генерират много висока възвръщаемост.

 

Обикновен пример:

Вие току що регистрирахте фирмата си, вече имате няколко клиента. За съжаление те са крайно недостатъчни и за да може да се преборите с конкуренцията и да оцелеете на пазара. Трябва да намерите нови клиенти! Нуждаете се от много ефективна реклама, която да „уведоми” потребителите за Вашия страхотен продукт. Вариантите са много, а парите за реклама – все още твърде малко … Естествено е в такъв момент да се насочите към интернет рекламата или към реклама в печатните медии, тъй като тези средства за реклама са сравнително най-достъпни за нови фирми с малък бюджет. В случая нямате право на избор, защото нямате пари за телевизионен клип или за радио реклама.

 

Друг пример:

Вече сте няколко години на пазара, но все още не можете да се утвърдите като пазарен лидер. За целта Ви е необходима много успешна рекламна кампания, но имате ограничение от планирания рекламен бюджет, който за съжаление и тази година не е особено голям. Имате уникална възможност да профукате парите за цялата година само в рамките на един месец, в случай че изберете скъп, но неефективен за целта Ви рекламен канал. Интернет със сигурност ще Ви помогне това да не се случи! Съществуват хиляди онлайн варианти да популяризирате услуга или продукт. Най-важното – всичко трябва да се случва постепенно.

 

Трети пример:

Вече няколко години сте пазарен лидер. Работихте усърдно и си го заслужихте, само че трудното тепърва започва. Как да запазим големия си пазарен дял? Вероятно се нуждаете от напомняща или поддържаща реклама. В момента по телевизията вървят два Ваши рекламни клипа, радвате се на отличен PR в печатните медии. Какво да направим повече?

Вашите клиенти със сигурност ще останат доволни, ако им предоставите повече възможности във Вашия корпоративен сайт – за информация, за онлайн покупка, за връзка с Вас. Да, вече сигурно сте го осъществили. В такъв случай направете корпоративен блог – обсъждайте проблемите, свързани с Вашата сфера на дейност, дайте повече предимства на Вашия продукт. Поддържайте активна връзка с Вашите клиенти в социалните мрежи. Рано или късно това ще бъде оценено.

Печелете нови клиенти – направете така, че Вашият сайт да се визуализира на челните места при търсене в Google. Дайте повече полезност на настоящите и бъдещите си клиенти. Интернет може да Ви помогне много за това.

Да, горните примери са описани така, че да Ви манипулират. Сигурно ще кажете, че подобни могат да бъдат измислени и за печатните или електронните медии. Вероятно е така. Но преди да сте затворили статията, ние ще извадим най-големия коз на онлайн маркетинга!

 

Това е ефективността!

Онлайн маркетингът е най-ефективният рекламен канал, когато говорим за популяризиране на Вашия бизнес като цяло. Това е така, тъй като една от основните функции на интернет е да информира. В интернет пространството имате отлична възможност да насочите надеждно Вашата реклама към желаната от Вас целева група.

 

pomislete

Ако разполагате с определена сума пари за реклама, къде ще я насочите?

Към реклама в електронните медии? Клипът Ви ще се показва в продължение на месец, на шест месеца, на година. А след това?

Към реклама в печатните медии? Чудесно! Добре е, обаче, да съобразите каква е днешната функция на вчерашния вестник, където е поместена Вашата реклама.

Рекламата в интернет има по-дългосрочен ефект, от който и да било друг рекламен канал! Нещо повече – това е единственото средство за реклама, чрез което можете да направите рекламна кампания с нулев бюджет. С други думи освен най-ефективният рекламен канал, интернет е и най-достъпното място за всеки, който иска да популяризира своя бизнес.

Затова заложете смело на интернет маркетинга, контролирайте ефективно рекламния си бюджет и постигнете поставените цели!

Вашият коментар