4.8/5 (44)

upravlenie na online reputacia

Управлението на репутацията в най-общ план представлява съвкупност от дейности, които се извършват с цел да се създаде или поддържа положителен имидж на определена компания, организация или бранд.
Репутацията като цяло и онлайн репутацията в частност са от съществено значение за всяко физическо лице, фирма, организация с нестопанска цел или бранд. В XXI-ви век ако не се ползвате с добър имидж в Интернет, то Вашите цели и амбиции са обречени на провал. Положителната онлайн репутация е важна, защото гарантира сигурност и убеденост у клиентите, потребителите, обществото.

Ние, в „Промо Пойнт“ ООД, гледаме на управлението на репутацията като на една от многото възможности мнението на потребителите и обществените нагласи за Вашата фирма, продукт или услуга да се приближи максимално до това, което Вие желаете да бъде, тоест хората да Ви възприемат така, както Вие се възприемате. Това от своя страна спомага при определянето и реализирането на маркетинговите Ви цели.
Управлението на онлайн репутацията включва много дейности, но главната цел винаги е да се „омекотят“ отрицателните отзиви, коментари и мнения за Вашия бранд от една страна, и да се съдзаде и поддържа положителен имидж – от друга.
Ясно е, че всеки иска да бъде харесван и много малко хора и компании възприемат отрицателно мнение и критика за себе си. Но защо да търпите негативи в онлайн пространството, които не заслужавате? В тази връзка управлението на репутацията като дейност е подложено на редица коментари, породени от етични съображения.
Ние не възприемаме и не използваме манипулативни техники! Никога не бихме си позволили да популяризираме Вашата фирма посредством негативни мнения, насочени към конкурентите Ви. Не това е начинът, не мислите ли? Ние имаме за цел да Ви представим такива, каквито сте, акцентирайки върху положителните Ви качества и абсолютните и сравнителните Ви предимства.

Важно е да се отбележи, че популярни личности, хора, занимаващи се със свободни професии, дори обикновени хора, също имат полза от положителен имидж в Интернет.
Търсили ли сте в Google по ключова фраза Вашето собствено име? Какви резултати се визуализират и доволни ли сте от тях? Има ли нещо, което да Ви притеснява? Бихте ли искали да промените нещо?
Вероятно в повечето случаи, особено ако името Ви е често срещано, няма да откриете почти нищо за себе си. Но ако сте известна личност, проявявате сериозна активност в социалните мрежи или просто името Ви е разпознаваемо сред обществото, резултатите, свързани с Вашето име, ще са от една до няколко страници, в зависимост от степента на Вашата популярност. Напълно нормално и възможно е някои от резултатите да не Ви харесат, тъй като несправедливо уронват Вашия авторитет. Точно тук е необходима професионална намеса!
Независимо дали сте фирма, организация с нестопанска цел или физическо лице, в случай че имате необходимост от подобряване на Вашия имидж в Интернет, то ние можем да Ви предложим:
–    изграждане на стратегия за подобряване на онлайн репутацията;
–    реализация на стратегията и управление на онлайн репутацията;
–    последващ мониторинг на онлайн репутацията.

Днес, когато Интернет, социалните медии и форуми са в неоспорим възход и със съществено значение, управлението на онлайн репутацията е прекрасна възможност да обърнете вниманието към себе си.
Ние винаги можем да Ви бъдем полезни, в случай че искате да се представите в добра светлина!