4.8/5 (35) online analiz

Анализите за степента на присъствие на бизнеса в интернет са изключително важни. Във всеки един момент Вие трябва да сте наясно до каква степен бизнесът и сайтът са разпознаваеми за потребителите, къде се намирате спрямо конкуренцията и върху какво може да наблегнете.

Услугата по предоставянето на онлайн анализ може да се разгледа в няколко аспекта:

•    Анализ на сайта
Чрез този елемент ще може да проверите до каква степен Вашият сайт отговаря на всички изисквания за качествено присъствие онлайн. Има редица елементи и точки, които трябва да са съобразени при изработката и поддръжката на един сайт, както и са свързани пряко с оптимизацията за Google. Целта на анализа е да открие грешките, неточностите и пропуските на програмисти, дизайнери и оптимизатори. Ако Вашето онлайн присъствие отговаря на 100% на изискванията за перфектна разработка, шансовете да привлечете повече клиенти нарастват значително.

•    Анализ на отрасъла
Особеностите, тенденциите, и изискванията на всеки отрасъл са от съществено значение за успешното развитие на бизнеса. Анализът на състоянието и развитието на отрасъла е необходим още преди стартирането на бизнеса, но е желателно да се прави и през определен период от време поради динамиката на процесите в повечето от отраслите. Този анализ ще ви помогне да определите ефективно целите и приоритетите пред бизнеса, който ръководите.

•    Анализ на конкуренцията
В онлайн средата трябва да обръщате внимание не само на собствения си проект, но и на конкуренцията. Рефренът „Конкуренцията никога не спи.“ в случая влияе с пълна сила. Винаги има конкуренция и независимо дали е слаба или силна, трябва да направите всичко възможно тя да не достигне Вашето ниво и да не Ви изпревари в даден момент. Анализът за присъствието и нивото на конкуренцията е от съществено значение, ако желаете винаги да бъдете една крачка пред тях и/или да знаете каква ще бъде следващата им стъпка.

•    Анализ на потребителите
Обикновено всеки мениджър твърди, че познава отлично поведението на потребителите или на хората, които купуват продукта/услуата, предоставяни от компанията, която той ръководи. Ще се изненадате в колко много случаи анализът на потребителите няма да потвърди това. Всеки бизнес е много специфичен и разполага с твърдо ядро от потенциални клиенти. Анализът на потребителите има за цел ефективно да увеличи или да намали кръга на потенциалните потребители. Този анализ подпомага мениджмънта основно при вземане на управленски решения относно това върху кои продукти/услуги да се акцентира и кои да отпаднат поради загубен или намалял интерес отстрана на потребителите към тях.

•    SWOT анализ
Като във всеки бизнес и тук намира място анализът на силните и слабите страни. Всяка фирма придобива собствен облик чрез своя сайт. Всяка фирма има слаби и силни страни, както и възможности и опасности. Възможността да предложите по най-добрия начин информация за своите продукти/услуги и най-силни страни е най-доброто, което може да предоставите като информация на посетителите на Вашия сайт. Заедно с това е възможно да минимизирате опасностите за бизнеса и да превърнете Вашите слаби страни в силни козове през конкуренцията.

Ако имате нужда от специфичен анализ, не се колебайте да ни изпратите запитване. Ние винаги се стремим да изготвяме уникални решения за бизнеса, с които да постигаме отлични резултати.