4.82/5 (38)

marketing strategy

Маркетинговата стратегия е сложен и продължителен процес, който е задължителен преди стартирането на всеки бизнес. Маркетинговият план Ви позволява да съсредоточите ограничените ресурси, които притежавате, в най-ефективните възможности за постигане на конкурентно предимство, за намиране на нови клиенти и за увеличаване на продажбите.

Маркетингова стратегия не се прави за ден или два! Тя се състои от редица действия, техники и тактики, които трябва да обмислите много добре, да определите плюсовете и минусите, преди да ги приложите. Тези тактики са много и разнообразни.

Ако отворите един учебник по маркетинг, то там по всяка вероятност ще откриете всичко за маркетинг стратегията от теоретична гледна точка. Нека я представим в най-общ план, без претенции за изчерпателност …

На първо място е необходимо да анализирате пазара и да определите пазарния сегмент (целевите групи клиенти), към които ще се насочите. Тук е моментът да конкретизирате целите, които ще преследвате.

На второ място е позиционирането на продуктите/услугите, които продавате. За целта ще е необходимо да направите обстоен анализ на конкурентите – силните и слабите им страни, както и да определите Вашите конкурентни предимства.

Тези първи две групи от действия са от изключително значение, тъй като са основополагащи във Вашата маркетинг стратегия. Всяка грешка тук ще се отрази в малка или в по-голяма степен и на ефективността на третата част от маркетинг стратегията.

Третата част включва определяне на тактиките, средставата и каналите, които можете да използвате ефективно, за да достигнат Вашите продукти или услуги до потенциалните Ви клиенти. Съвкупността от тези тактики обикновено се обединява в маркетингов план.

Маркетинговите канали, които можете да използвате за популяризиране на това, което продавате, в 21-ви век са многобройни и разнообразни. По-интересното е, че те се развиват и усъвършенстват ако не ежедневно, то със сигурност ежеседмично или ежемесечно.

Ние сме се позиционирали основно върху маркетинговите канали, които предоставя интернет пространството. Казано с други думи – това са онлайн възможностите за реклама и популяризиране на продукти и услуги. И когато говорим за онлайн маркетинг стратегия, ние имаме предвид онлайн маркетинговия план, а именно при определения от Вас пазарен сегмент, цели, силни и слаби страни на конкуренцията и Ваши конкурентни предимства кои са най-ефективните онлайн канали, които можете да използвате.

Разбира се, действията в маркетинга са твърде комплексни и на практика елементите на маркетинг микса не могат да бъдат разделени – те работят заедно за постигане на общата цел.

Когато става въпрос за маркетинг, ние не разглеждаме въпроса само от маркетингова или само от теоретична гледна точка. В повечето случаи е ясно какви са необходимите действия, проблемът обикновено произлиза от наложените ограничения. В голямата си част тези ограничения са бюджетни. Ние сме наясно, че ефективен маркетинг се прави с пари, но също така сме наясно, че винаги съществува някаква граница в инвестицията. Ето защо се стремим да обвързваме онлайн маркетинг стратегията, не само с това какво трябва да бъде направено, но и с това какво може да бъде направено от финансова гледна точка.

„Промо Пойнт“ ООД ще Ви помогне при изграждане на Вашата онлайн маркетингова стратегия. Интернет маркетингът не изисква просто да бъде заделена определена сума пари за онлайн реклама! Тези пари трябва да бъдат използвани и насочени в най-подходящите за Вашия бизнес канали, в точното време и от подходящите хора!