5/5 (5)

В света на бизнеса конкуренцията е свирепа. Вземането на предимство във Вашата ниша е трудно начинание. Вие не само трябва да се откроите от тълпата, но трябва и да останете над конкуренцията чрез различни методи.

Как може да се случи това? Един от начините е чрез предлагането на съдържание, което ще направи потребителя доволен и щастлив.

Създаването на такова съдържание ще Ви предостави значителни предимства, защото никоя маркетингова стратегия не е в състояние да успее ако не е основана върху полезност. Със сигурност Вие споделяте Вашите статии. Но това определено не е достатъчно. Трябва да създадете такова съдържание, което ще крещи на читателя думите „Сподели ме!”.

social media

Защо е важно да знаем това?

Нека бъдем честни – колкото и да сме скромни, никога не създаваме сайт или блог просто за да го задържим в предварително поставените граници. Ние искаме хората да го видят, споделят, харесват. Ние искаме ТРАФИК!

Според всички бизнес експерти най-добрият начин да популяризирате Вашия сайт е чрез социалните медии. Но, за да се случи това, е необходимо съдържанието, което предлагате, да бъде разпознаваемо и струващо си споделянето. За да успеете, текстът трябва да запленява и принуждава читателя да го сподели с познати. А едно качествено съдържание предлага точно това – повече харесвания, повече плюсове, повече туитвания, повече публичен показ.

Но публичността не е единственото предимство на добре представената статия. Заедно със създаването на интересно и привлекателно съдържание е необходимо да спечелите доверие. Текстът трябва да е правдоподобен, защото колкото повече хора Ви вярват, толкова повече хора ще споделят страницата Ви.

Всички искаме да предложим такова съдържание. Но как можем да го постигнем?

Чрез 10 прости стъпки …

Доброто за споделяне съдържание съдържа една основна характеристика: качество. Всеки може да пише, но се изискват високи способности, за да пишеш правилно. Без значение от кога се занимавате с това, ето десет прости стъпки, за да създадете материал, който ще се споделя лесно:

1. Намерете собствения си стил: На живо е много по-лесно да откриеш черта у човека, която да ти направи впечатление. Онлайне по-трудно. Ще бъдете практически насочен или ще надскочите реалността? Какъв е стилът Ви? Коя е нишата Ви? Малко помощ – Вашият стил ще зависи от страстта, стояща зад бизнеса Ви.

2. Изберете лесно доловими заглавия: Те са първото нещо, което потребителят чете. Те трябва да пораждат любопиство, „да хващат окото”. Вашето основно заглавие трябва да бъде достатъчно примамливо, за да накара читателя да кликне върху него. Вашите подзаглавия трябва да бъдат достатъчно интересни, за да запазят интереса на читателя и да го накарат да остане на страницата.

3. Приложете принципа на риболова: Най-добрата стръв е добрата кука. Използвайте я! Дайте на читателя нещо, което да го заинтересува и да проникне дълбоко в любопитството му.

4. Използвайте силата на „малкия динамит”: Съдържание, което си струва споделянето, е точно като динамит – предизвиква взрив! Такива съдържания буквално заразяват и поради това притежават висока стойност. Използвайки принципа на динамита, ще бъдете в състояние да предизвикате интереса и на хора, които не се интересуват от темата, като същевременно ще задържите и тези, които са навътре в материята.

5. Раздробете материала: Съдържанието се чете много по-лесно, когато е разделено и добре форматирано. Това може да стане чрез използване на различни заглавия, прецизно разделяне на текста, добра граматическа и пунктуационна култура и кратки, но съдържателни изречения. Много често лесно четимото съдържание се споделя още преди читателят да е завършил четенето.

6. Бъдете присъщо сериозни: Доказването на Вашите тези е от огромно значение. Всеки един експерт в дадена сфера е способен да подкрепи своите виждания с необходимите доказателства. Трябва да цитирате източниците си и да представяте уместна и приложима база от данни. Използването на статистика и доказателства ще подкрепи тезата Ви и ще увеличи доверието във Вас. А колкото по-високо е то, толково по-голям е потенциалният брой на хората, които ще споделят статията Ви.

7. Предложете стойност: Освен горепосочените методи, доставящи забавление на читателя, е необходимо да му предложите и добавена стойност. Именно тя е неговата крайна цел, подтикнала го да прочете информацията, която предоставяте.

8. Увеличете екипа си: Използвайте по всеки възможен начин мненията на гости и експерти. Дори, ако е нужно, наемете такива!

9. Направете малко шум: Добрата статия създава много шум. Използвайки горните стъпки, привлечете внимание! Приложете изброеното дотук в различни форми: презентация, уеб-инари, елекронни книги, изследвания и други.

10. Наемете професионалист: Ако срещате трудности с популяризирането на сайта си, обръщането към специалист е добра идея. Но все пак – знаете ли как да изберете висококачествен такъв? Потърсете индивидуалист с достатъчно препоръки. Тези хора не само имат опита да се справят с трудностите, но са и в състояние да предложат различни препоръки и образци за това как да се справите по най-добрия начин със задачата си.

Не се страхувайте да експериментирате!

be different

Какво е общото, което почти всички успешни марки притежават? Притежателите им постоянно успяват да преценят кое работи и кое не. Хората, стоящи зад тези марки, не се страхуват да експериментират. Те пробват всичко, вие също трябва да го направите.

Използвайте десетте стъпки, които описахме, като пътеводител за създаване на лесно споделяемо съдържание. Не се страхувайте да излезете от зоната на комфорт, която сте си създали дотук. Няма да разберете кое действие е успешно за Вас, ако не започнете да го правите.

Вашият коментар